De gevaren van een spookfactuur

Wat is een spookfactuur precies?

Je kunt een spookfactuur herkennen aan de afwijkende naam welke erg lijkt op de naam van de officiële instantie waar je oorspronkelijke inschrijving heeft plaats gevonden. Als je heel goed kijkt, zie je bij de bankgegevens meestal een ander land genoemd. Ook zijn er vaak onnauwkeurigheden in de overgenomen gegevens en fouten in spelling of grammatica. Het kan ook zijn dat de factuur eigenlijk geen echte factuur is, maar dat uit de kleine letters blijkt dat het een aanbod is om het merk of model in te schrijven in een register. Zo’n register is geen officieel merken of modellenregister. Het wordt namelijk onderhouden door oplichters zodat zij daadwerkelijk een dienst tegenover jouw betaling kunnen stellen. Een ander variant is bijvoorbeeld een factuur die een telefoonnummer vermeldt dat je bij vragen kan bellen. Dit nummer is dan een duur betaalnummer, waarbij je in de wacht wordt gezet of aan de praat wordt gehouden om daarna de verbinding te verbreken.

Voorkom dat je trapt in een spookfactuur

Wanneer je jouw merk of model laat registreren door een merkenbureau, publiceert de officiële instantie jouw aanvraag online in een openbaar register. Het moet immers zichtbaar zijn dat je de merkhouder bent. Helaas zijn er ook mensen die hier misbruik van willen maken. Dit doen zij door de bovengenoemde spookfacturen te sturen. De oplichter hoopt dan dat je de factuur niet goed controleert en dat deze vervolgens betaald wordt. Bij een spookfactuur lijkt het alsof de factuur afkomstig is van een officiële instantie. Spookfacturen zijn net zoals echte facturen voorzien van een naam en logo. Vaak verwijst de spookfactuur naar een merk of model dat echt recent is aangevraagd, gepubliceerd of ingeschreven in het officiële register of wordt de suggestie gewekt dat het merk zal komen te vervallen en dat een betaling nodig is om het merk of te verlengen.