Het gemak van bijles geven bij Studentsplus

Het geven van bijles bij Studentsplus geeft de bijles gever erg veel vrijheid. Je kunt namelijk zelf je tijden indelen, en je kunt kiezen in welke vakken je bijles wilt gaan geven. Het enige dat je moet hebben, is dat je minimaal op havo, vwo of gymnasium moet zitten, en dat je voor de vakken waarin je bijles wilt gaan geven een 7 of hoger voor moet staan. Je moet namelijk de leerlingen die je bijles geeft wel voldoende ondersteuning moet kunnen geven. Daarnaast krijg je ook nog een redelijk hoge vergoeding voor het geven van bijles.

Flexibiliteit van de bijles gever

Van te voren weet je welk niveau, welk leerjaar, hoeveel uur de leerling heeft en op welk adres de leerling woont die jij bijles gaat geven. De leerling kan zelf kiezen waar hij of zij bijles wilt krijgen. Dit kan zijn bij de leerling thuis, maar ook op een gekozen locatie door jou, de leerling of het bureau voor wie jij bijles geeft. Je kunt ook overleggen met de leerling die jij bijles geeft, hoeveel uur de leerling heeft. Je kunt dus afspraken met de leerling over hoe en wanneer je rijles wilt gaan geven. Aan de hand van deze afspraken kun je bepalen of je het wel of niet wilt doen.

Hoe wordt je ondersteund door het bureau?

Er is een online leer gebied waar jij alles kunt vinden over het zo goed mogelijk bijles geven aan je leerling. Hier kun je oefenen op alle niveaus en je kunt je leerling opdrachten toewijzen die ze thuis zelfstandig kunnen maken. Naast het normale platform, is er ook een platform voor leerlingen met dyslexie. Hier krijg je dus extra informatie over het zo goed mogelijk bijles geven aan deze leerlingen. Ze hebben namelijk net iets meer begeleiding nodig dan leerlingen die geen dyslexie hebben.