Het voorkomen van een vechtscheiding

Een mediator maakt zich druk om het oplossen van conflicten. Beide partijen worden begeleid door een onafhankelijke mediator. Hierdoor wordt een zaak, zoals een scheiding, veel eerder én goedkoper opgelost aangezien het niet voor de rechter hoeft te komen.

Goede afloop

Gelukkig is ruim driekwart van de gevallen tevreden met de afloop. En dan gaat het over beide partijen. Dit is uiteraard zeer belangrijk. Er wordt rekening gehouden met beide partijen tijdens de sessies met de mediator. Middels een mediator kom je samen tot een goede oplossing. Of iemand juridisch recht heeft op bepaalde zaken maakt dan minder uit. Het gaat er voornamelijk om dat beide partijen bereid moeten zijn om eruit te komen. Als je bereid bent om samen tot een oplossing te komen heeft mediaton een grote kans van slagen.

Voordelen

Een mediator inschakelen bij je scheiding heeft veel voordelen. Er hoeven namelijk geen ingewikkelde procedures gevolgd te worden zoals in de rechtbank. Het is dan ook zo dat alles wat besproken wordt tijdens de mediaton binnenskamers blijft. Bij een rechtszaak is het voor buitenstaanders mogelijk om de zitting bij te wonen. Belangrijk hierbij te onthouden is dat een mediator geheimhoudingsplicht heeft. Alles kan dus vertrouwelijk besproken worden. Doordat er geen sprake is van procedures gaat het proces tijdens mediaton veel sneller. Zo kan het middels mediaton een aantal sessies duren en middels de rechtbank maanden en soms wel jaren. Je ziet het dan ook terug aan de lagere kosten. Mediaton is aanzienlijk goedkoper. Een mediator wordt dan ook door beide partijen betaald. Als je gebruik moet maken van advocaten heeft iedereen zijn of haar eigen advocaat die je natuurlijk zelf moet betalen. Hierdoor lopen de kosten enorm op. Een belangrijk voordeel bij mediaton is dat er gekeken wordt naar de toekomst. Er worden geen oude koeien uit de sloot gehaald. Het gaat om de huidige stand van zaken en hoe kan er in de toekomst goed met elkaar omgegaan worden. Het is dus niet nodig om stil te staan bij het verleden. Alles draait om het vinden van een gepaste oplossing. Want dit is voor iedere partij het beste.