Samenlevingsnormen en samenlevingscontract

In het personen- en familierecht gaat het om regels voor mensen uit verschillende fases van hun leven. Het gaat dan onder meer om regels over geboorte, kinderen, partner en overlijden.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de samenlevingsvormen en samenlevingscontract.

samenlevingsnormen en samenlevingscontract

Samenlevingsvormen

Partners kunnen op verschillende manieren samenleven. Dit kan in sommige gevallen formeel worden vastgelegd: in een samenlevingscontract, bij een huwelijk en bij een geregistreerd partnerschap.

Samenlevingscontract

In een samenlevingscontract kunnen twee of meerdere personen afspraken schriftelijk vastleggen over de zaken die spelen bij het samenleven.

De afspraken uit een samenlevingscontract hebben meestal betrekking op de volgende onderwerpen:

  • de financiële bijdrage in de kosten van elkaars levensonderhoud;
  • kostenverdeling van de huishouding;
  • het gebruik van bankrekeningen;
  • het verdelen van de bezittingen bij het beëindigen van de relatie;
  • afspraken over de woning;
  • een verblijvingsbeding

 

Tip

Een samenlevingscontract kunt u bij de notaris laten opstellen maar u kunt dit ook zelf doen. Om in aanmerking te komen voor bepaalde regelingen m.b.t. bijv. het partnerpensioen of secundaire arbeidsvoorwaarden is een notarieel samenlevingscontract een voorwaarde.

Geregistreerd partnerschap

Om een geregistreerd partnerschap aan te gaan moet u aangifte doen van de partnerregistratie bij een ambtenaar van de burgerlijke stand. De aangifte wordt in een akte opgemaakt. Twee getuigen zijn verplicht voor de registratie.

 

Verschil met samenlevingscontract

 Een groot deel van de rechten en plichten van de partners liggen – bij een geregistreerd partnerschap – in de wet vastgelegd.

Verschil met huwelijk

 Het geregistreerde lijkt het meest op het huwelijk maar werkt anders met betrekking tot kinderen.

Meer informatie over de procedure bij een geregistreerd partnerschap kunt u vinden op Rijksoverheid.nl.

Tip

De kinderen worden bij een geregistreerd partnerschap niet automatisch erkend. Het geregistreerd partnerschap wordt in het buitenland ook niet automatisch erkend. Het is daarom belangrijk om deze punten te regelen bij de partnerregistratie!

Tip

Als u het geregistreerde partnerschap wilt beëindigen dan kunt u dat bij een advocaat of notaris doen. Beiden moeten dan een verklaring van beëindiging van het partnerschap ondertekenen. Op zoek naar een advocaat? Maak dan gebruik van advocatenkantoorzoeken.nl.

Tip

Als u het geregistreerde partnerschap wilt beëindigen, kan het zijn dat u alimentatie krijgt of moet betalen.